REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE „Greenfield Summer Sales – voucher cadou”

11iun.2024 REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE „Greenfield Summer Sales – voucher cadou”

 

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A cu sediul in municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Drumul Padurea Mogosoaia, Nr. 31-41, cod postal 014043, CIF  RO1553483 înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7228/2018, cont RO83BTRL05001202G09191XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Otopeni, reprezentata prin Director General, Câmpeanu Richard Dan-Sebastian si Director Financiar – Persoana Imputernicita, care actioneaza impreuna cu Directorul General, Bistriceanu Jean-Claudiu numita in prezentul regulament “Organizatorul” 

A decis sa organizeze o campanie incepand cu data de 10 iunie 2024, in cadrul careia Organizatorul va acorda un voucher pentru achizitia de mobilier de la partenerii organizatorului (Anexa 1),  la contractarea oricarui pachet apartament plus parcare sau apartament plus parcare plus curte din GREENFIELD Baneasa, pana la data de 31 iulie 2024, dupa urmatorul regulament:  

Numarul maxim de vouchere este de 20 (care se vor aloca pe principiul primul venit, primul servit), impartit dupa cum urmeaza: 

 • Studio si 2 camere – 15 vouchere în valoare de 2,000 Euro (TVA inclus)
 • 3 Camere – 5 vouchere în valoare de 3,000 Euro (TVA inclus)

Nu poate fi acordat mai mult de un voucher per pachet apartament plus loc de parcare contractat. 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL  

Campania este organizata de catre:  

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. cu sediul in municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Drumul Padurea Mogosoaia, Nr. 31-41, cod postal 014043, CIF  RO1553483 înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7228/2018, cont RO83BTRL05001202G09191XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Otopeni. 

 Participantii la promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”). 

Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, afisat pe site-ul https://www.greenfieldresidence.ro/baneasa/regulament/ . 

 

 SECTIUNEA 2. PARTICIPANTII 

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica cu varsta de peste 18 ani sau persoana juridica, inregistrata in Romania care indeplineste in mod cumulativ urmatoarele cerinte: 

 • incheie un contract de rezervare sau o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare în perioada 10.06.2024 – 31.07.2024, pentru oricare dintre pachetele apartament plus parcare sau apartament plus parcare plus curte disponibile în ansamblul rezidential Greenfield, indiferent de modalitatea de plata, respectiv finanțare sau surse proprii, 
 • persoanele care in perioada de campanie 10.06.2024 – 31.07.2024 au incheiat un contract de rezervare sau o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare trebuie sa incheie contractul de vânzare in forma autentica pana cel tarziu la 31 decembrie 2024.  
 • isi achita toate obligatiile de plata conform contractelor incheiate cu Impact Developer & Contractor SA (contract de rezervare sau o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare sau un contract de vânzare in forma autentica).  

Un participant persoana fizica se identifica prin datele personale: nume,  numar de telefon, e-mail. Daca o persoana fizica achizitioneaza mai multe apartamente si indeplineste toate conditiile mai sus amintite, se considera ca sunt mai multi participanti. 

Un participant persoana juridica se identifica prin datele reprezentantului legal sau ale unui împuternicit al acestuia, respectiv prin: nume,  numar de telefon, e-mail. Daca o persoana juridică achizitioneaza mai multe apartamente si indeplineste toate conditiile mai sus amintite, se considera ca sunt mai multi participanti.  

Contractele incheiate (contract de rezervare sau o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare) nu pot fi cesionate, sanctiunea fiind pierderea dreptului partilor de a mai primi voucherul.  

 

SECTIUNEA 3. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

Campania se desfasoara in perioada 10.06.2024 – 31.12.2024 in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

Campania este organizata si se desfasoara la sediul societatii Impact Developer & Contractor S.A., situat in Bucureşti, Sectorul 1, Drumul Padurea Mogosoaia, Nr. 31-41, cod postal 014043 în perioada 10.06.2024 – 31.12.2024.  

 

SECTIUNEA 4. DESCRIEREA CAMPANIEI SI VALOAREA PROMOTIEI 

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (in continuare denumita Impact) ofera un voucher de mobilier, la încheierea unui contract de rezervare sau unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, având ca obiect oricare pachet apartament plus parcare sau apartament plus  parcare plus curte din GREENFIELD Baneasa, pana la data de 31.07.2024, oricui indeplineste conditiile mentionate la Sectiunea 2. 

 • Voucherul, in forma fizica, se preda Clientului dupa semnarea contractului de vanzare in forma autentica, odata cu predarea apartamentului. 
 • Voucherul poate fi folosit pentru mobilarea apartamentului achizitionat.  
 • Voucherul poate fi utilizat numai pentru achiziţionarea de mobilier personalizat de la partenerii organizatorului (vezi Anexa 1), de exemplu: mobila de bucatarie, dulapuri, comode, etc. Voucherul nu poate fi folosit pentru achizitionarea de decoratiuni, electrocasnice, accesorii sau obiecte de mobilier aflate la reducere. 
 • Valoarea voucherului nu poate fi preschimbată în alte modalităţi de plată şi nu se poate transfera  
 • Voucherul este valabil pana la 31 martie 2025. Achiziția de mobilier în baza voucherului se va face în maximum 60 de zile de la semnarea contractului final de vânzare-cumpărare imobil. 
 • Voucherul poate fi folosit împreună cu alte modalităţi de plată acceptate în magazinele partenerilor 
 • Voucherul nu se poate returna 
 • Voucherul poate fi folosit pentru o singura tranzactie, la un singur furnizor si nu poate fi impartit pentru mai multe tranzactii 
 • Voucherul pierdut sau furat nu poate fi înlocuit. 

Această promotie nu poate fi cumulată cu nicio alta oferta speciala, discount sau promotie desfasurata in paralel de catre Organizator pentru acelasi apartament. Nu se pot cumula mai multe vouchere pentru acelasi apartament.  

Valoarea voucherelor va fi taxata conform reglementarilor Codului Fiscal in vigoare la momentul acordarii voucherului. 

 

SECTIUNEA 5. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

In vederea participarii la campanie Impact Developer & Contractor va prelucra numele, prenumele, numarul de telefon si adresa de e-mail. 

Temeiul prelucrarii acestor date este reprezentat de art. 6, alin. 1, lit. b) din GDPR. 

In cazul in care va fi necesara prelucrarea datelor cu caracter personal printr-un imputernicit, Impact Developer & Contractor va incheia cu acesta un contract in conformitate cu art. 28 din GDPR. 

Impact va prelucra datele cu caracter personal si in scopul depunerii declaratiilor  la ANAF. 

In cazul in care Organizatorul este obligat sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, acesta va prelucra datele cu caracter personal si in acest scop.  

Tuturor Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu dispozitiile Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal nr. 2016/679, dupa cum urmeaza: 

dreptul de acces, in baza caruia Participantii pot solicita, gratuit, confirmarea daca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care ii privesc. De asemenea, Participantii pot solicita o copie a datelor pe care le prelucreaza Organizatorul. Cererile trebuie sa cuprinda informatii relevante pentru a putea identifica Participantii in baza de date.  

dreptul la rectificare, pe care Participantii il pot exercita, prin formularea unei cereri prin care pot solicita modificarea informatiilor pe care Organizatorul le are deja despre Participanti. Participantii pot formula o astfel de cerere atunci cand observa ca datele acestora sunt incomplete sau inexacte; 

dreptul la restrictionarea prelucrarii, care poate fi exercitat atunci cand se contesta exactitatea datelor, se considera ca prelucrarea este ilegala sau se opune stergerii datelor. Urmare a exercitarii acestui drept, Organizatorul va putea in continuare sa stocheze datele, efectuarea altor operatiuni de prelucrare fiind posibila doar cu consimtamantul Participantilor, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege; 

dreptul la portabilitate, pe care il pot exercita doar pentru cazurile in care prelucrarea are ca temei consimtamantul Participantului sau contractul si doar daca datele sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Daca sunt indeplinite conditiile, acestia pot transmite o cerere de portare a datelor catre operatorul pe care si-l doresc; 

dreptul de a se opune prelucrarii datelor in scop de marketing. Participantul poate sa isi exercite acest drept in orice moment, iar Organizatorul ii va garanta ca datele sale nu vor mai fi prelucrate in acest scop. Cu toate acestea, exista posibilitatea ca pentru inregistrarea si solutionarea cererii sa fie necesar un interval de timp rezonabil (48 ore) in care este posibil sa mai primiti informari de marketing; 

dreptul la stergere, in baza caruia Organizatorul are obligatia sa stearga datele personale pe care le prelucreaza despre Participant. Acest drept nu este unul absolut, avand aplicabilitate doar in anumite situatii expres prevazute de lege. Atunci cand se formuleaza o cerere de stergere, Participantii sunt rugati sa aiba in vedere ca stergerea datelor poate fi un proces complex. 

in cazul in care nu sunteti multumit de modul in care v-au fost solutionate cererile, va puteti adresa oricand Autoritatii de supraveghere pe www.dataprotection.ro.  

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 

Organizatorii se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor. Participantii sunt de acord ca datele personale sa fie utilizate de catre Organizatori pentru actiuni promotionale viitoare, fara alte obligatii sau plati. 

 

SECTIUNEA 6. DISPOZITII FINALE 

Prin participarea la aceasta campanie, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. 

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfasurare a campaniei, fara o notificare prealabila. 

Organizatorii isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei. 

Eventualele neintelegeri  aparute intre Organizatorii campaniei si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 

Regulamentul campaniei este afisat si disponibil pe site-ul https://www.greenfieldresidence.ro/baneasa/blog/ pe toata perioada de desfasurare a promotiei.  

 

Anexa 1: 

Lista parteneri participanti la campanie 

 

Design Concept 

 Design Concept Interioare SRL 

Strada Sf. Calinic nr. 1, Pantelimon, Ilfov 

0742 786 675 

office@design-concept.ro 

 

Mobexpert 

M&D Retail Pipera SRL 

Șos. Fabrica de Glucoză 21
Sector 2, 020331 – București
0727 333 870 

Pe parcursul desfasurarii campaniei pot fi adaugati si alti parteneri. Lista completa cu Partenerii va fi pusa la dispozitia Participantilor/Clientilor la momentul predarii voucherelor. 

 

Impact Developer & Contractor SA, 

 

Prin Director General, 

Câmpeanu Richard Dan-Sebastian 

 

Director Financiar, 

Bistriceanu Jean-Claudiu 

 

 

Programează o vizionare

VideoBG Placeholder

Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent cu noutățile, evenimentele și promoțiile noastre.

Niciodată nu vom divulga adresa ta de email și nu vom face spam. Făcând click pe „Trimite”, ești de acord cu Termeni și Condiții și Nota de informare