REGULAMENT OFICIAL Magia copilariei

21mai2020

REGULAMENT OFICIAL “Magia copilariei”

GREENFIELD – iunie 2020

 

IMPACT  DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., cu sediul în Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, Etaj 1, Sos. Bucuresti – Ploiesti, Nr. 172 – 176, Bucuresti, Sector 1, CIF RO 1553483, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/7228/2018, reprezentată legal prin Dl. Sorin Apostol - Director General si Dl. Giani Kacic - Director financiar, numita in prezentul regulament “Organizatorul”, a decis sa organizeze o tombola cu premii, dupa urmatorul regulament:

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

            Campania este organizata de catre:

IMPACT  DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., cu sediul în Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, Etaj 1, Sos. Bucuresti – Ploiesti, Nr. 172 – 176, Bucuresti, Sector 1, CIF RO 1553483, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/7228/2018.

SECTIUNEA 2. PARTICIPANTII

La aceasta campanie pot participa toti rezidentii cartierului Greenfield, care nu au implinit varsta de 14 ani in momentul desfasurarii campaniei.

Pentru inscriere, copiii vor pregati un desen cu tema “Magia copilariei”,  pe care il vor depune in perioada 22.05.2020 – 24.05.2020 la biroul de Vanzari din Greenfield. Înaintea depunerii desenului, parintii vor completa un formular individual cu nume, prenume, numar de telefon, e-mail si numele copilului, fiecare participant va primi astfel un număr de concurs.

Un participant se identifica prin prenume si varsta, mentionate pe desen, plus numărul de concurs.

Un participant se poate inscrie la tombola o singura data si poate castiga un singur premiu. Inscrierile multiple nu vor fi luate in considerare.

 

 

 

SECTIUNEA 3. DESCRIEREA CAMPANIEI

Inscrierile la tombola se vor desfasoara la biroul de vanzari Greenfield Baneasa in perioada 22.05.2020 – 24.05.2020.

Tragerea la sorti va avea loc in data de 02 iunie 2020 la sediul Organizatorului, Impact Developer & Contractor S.A., situat in Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, Etaj 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti, Nr. 172 - 176, Bucuresti, Sector 1. Va fi o tragere la sorți online, cu random.org si va fi difuzata live pe pagina de facebook a ansamblului Greenfield (https://www.facebook.com/Greenfield.Bucuresti/) Participanții vor fi stipulați prin numărul de concurs aferent, datele acestora nefiind expuse.

Se consideră a fi participanți eligibili toate persoanele care au depus desenele si care au completat corect datele de identificare: nume, prenume, numar de telefon si adresa de e-mail.

In cazul in care castigatorul nu va putea fi contactat in 7 zile urmatoare tragerii la sorti, acesta va fi invalidat si va fi contactata prima rezerva extrasa. Daca nici aceasta persoana nu poate fi contactata in termen de 7 zile, premiul respectiv nu va mai fi acordat.

Numele castigatorilor prin tragere la sorti, precum si premiile acordate, vor fi facute publice pe facebook https://www.facebook.com/Greenfield.Bucuresti/, in maxim 5 zile lucratoare de la data efectuarii tragerii la sorti.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica in caz de necesitate datele tragerilor la sorti, cu notificare prealabila, pastrand numarul si valoarea premiilor anuntate initial.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea de a remedia viciile, de orice natura, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile.

Pentru a intra in posesia premiului parintii castigatorilor vor trebui sa se prezinte cu actul de identitate la sediul Organizatorului (Clădirea Willbrook – Șoseaua București – Ploiești 172-176, etaj 1) in termenul stabilit de comun acord, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 16:00. Contact: cristina.stan@impactsa.ro  

Premiile vor fi predate pe baza de proces verbal de predare-primite incheiat in dublu exemplar și vor putea fi folosite la cumpărături pe site-ul https://www.bestkids.ro/ timp de 1 an de zile.

Premiile vor fi predate pe baza de proces verbal de predare-primite incheiat in dublu exemplar.

Procesele verbale vor conține următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume părinte, numărul de concurs, premiul câștigat și semnătura.

 SECTIUNEA 4. PREMIILE ACORDATE

In cadrul tombolei se vor acorda urmatoarele premii:

Premiul 1 – voucher in valoare de 500 Ron

Premiul 2 – voucher in valoare de 300 Ron

Premiul 3 – voucher in valoare de 200 Ron

Valoarea totala bruta a premiilor este de 1000lei.

 

SECTIUNEA 5. TAXE SI IMPOZITE

Impozitul pe venit aferent premiilor este suportat de catre Organizator si apoi virat la bugetul de stat.

SECTIUNEA 6. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor și tutorilor acestora.

Impact SA întreprinde constant măsuri pentru ca angajații cu atribuții în cadrul organizării acestui tip de concurs să fie instruiți cu privire la principiile legale în materia prelucrării datelor cu caracter personal.

În ceea ce privește sistemele informatice, Impact a luat măsuri în vederea asigurării securității spațiilor de lucru, a rețelei informatice interne, precum și a serverelor utilizate pentru stocarea datelor cu caracter personal.

Datele participanților câștigători vor fi păstrate o perioadă demaximum 2 zile de la data încheierii concursului. Datele participanților necâștigători vor fi șterse la 2 zile după data extragerii.

În temeiul dispozițiilor GDPR (art. 15) aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm în ceea ce vă privește. Termenul de răspuns la o astfel de solicitare este de 30 de zile.

Vă puteți exercita următoarele drepturi:

•           De acces și de obținere a unei copii a datelor pe care le prelucrăm în ceea ce vă privește;

•           Retragere a consimțământului;

•           De rectificare a datelor inexacte;

•           De ștergere a datelor, în cazul în care prelucrarea nu mai este necesară în vederea atingerii scopului preconizat al prelucrării;

•           De opoziție în ceea ce privește prelucrările întemeiate pe interesul legitim al Impact.

•           De portabilitate și de restricționare a prelucrării.

Orice cerere de exercitare a unui drept trebuie să fie adresată în scris DPO, la adresa de email dpo@impactsa.ro.

Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care v-a fost soluționată cererea, vă puteți adresa oricând Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

SECTIUNEA 7. DISPOZITII FINALE

Prin participarea la aceasta campanie, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfasurare a campaniei, fara o notificare prealabila, cu informarea participanților.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda poate descalifica anumiti participanti;

Organizatorii isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

Organizatorii nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet, de furnizarea gresita a adresei de e-mail, sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens.

Eventualele neintelegeri  aparute intre Organizatorul campaniei si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Regulamentul campaniei este afisat si disponibil pe site-ul http://www.greenfieldresidence.ro/blog/  pe toata perioada de desfasurare a promotiei.

 

ORGANIZATOR

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Programează o vizionare