Reacția dezvoltatorului Impact Developer & Contractor în urma blocării drumului situat în strada Vadul Moldovei

09ian.2023 Reacția dezvoltatorului Impact Developer & Contractor în urma blocării drumului situat în strada Vadul Moldovei

Având în vedere acțiunile recente de interzicere a traficului auto pe drumul situat în strada Vadul Moldovei București, Sector 1 prin închidere cu barieră, precum și tergiversarea de către Primăria Municipiului București a procedurilor necesare pentru transferul acestuia, din domeniul public al Statului Român, aflat în administrarea Romsilva, în domeniul public al Municipiului București, IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, face următoarele precizări:

De-a lungul timpului, fiind conștiente de dezavantajele și impactul pe care îl are închiderea accesului publicului la Drum, Municipiul București și Romsilva, împreună cu concursul altor autorități precum Ministerul Mediului și Sectorul 1 al Municipiului București au încercat să identifice soluții pentru deblocarea acestei situații.

Astfel, în intervalul 2017 – 2018 au fost adoptate o serie de hotărâri de către Consiliul General al Municipiului București dar și de către Consiliul Local al Sectorului 1 București ce aveau ca obiect măsuri luate în scopul deblocării situației privind Drumul, au avut loc întâlniri între reprezentanții autorităților implicate, s-au emis avize de către consiliul de administrație al Romsilva pentru trecerea unor drumuri forestiere și a terenurilor corelative din domeniul public al Statului Român și din administrarea Romsilva în domeniul public al Municipiului București, între Romsilva și Sectorul 1 al Municipiului București s-a încheiat un contract de uz, având ca obiect folosirea de către public a două drumuri forestiere, cu vehicule.

Mai mult, în susținerea acestui demers, IMPACT a donat trei loturi de teren cu o suprafață totală de 6.000 mp și o valoare de 800.000 euro (fără TVA), situate în intravilanul Sectorului 1 al Municipiului București în scopul efectuării formalităților pentru transferul Drumului din domeniul public al Statului Român – în administrarea Romsilva, în domeniul public al Municipiului București.

Consiliul General al Municipiului București a acceptat donația cu sarcini și a aprobat încheierea contractului de donație sub rezerva obținerii acordului Romsilva.

La data de 18 mai 2018, Romsilva a emis avizul privind acceptarea donației.

Municipiul București a acceptat oferta la data de 13 iunie 2018.

Prin acceptarea donației, Municipiul București s-a obligat să dea în compensare către Romsilva terenurile primite de la IMPACT, în vederea deschiderii accesului publicului la Drum, între Aleea Privighetorilor și Șoseaua Pădurea Pustnicu.

În continuare, la data de 20 septembrie 2019, Romsilva a emis avizul pentru scoaterea definitivă a terenului în suprafață de 3.009 mp din fondul forestier aflat în proprietatea publică a Statului Român pentru realizarea drumului de acces – beneficiar Municipiul București, precum și pentru introducerea în circuitul silvic, în compensare echivalentă, a terenurilor donate.

În ciuda celor de mai sus, autoritățile implicate în acest proces, fără o justificare legală, au încetat să efectueze formalitățile necesare pentru a permite accesul publicului la Drum, respectiv să îndeplinească procedurile necesare pentru transferul Drumului din domeniul public al Statului Român – în administrarea Romsilva, în domeniul public al Municipiului București.

Mai concret, Municipiul București nu și-a îndeplinit până în prezent obligația executării sarcinii astfel cum a fost asumată în contractul de donație.

In cursul anului 2022, IMPACT a notificat toate instituțiile implicate, în vederea determinării Municipiului București prin Primarul General să finalizeze aceste demersuri. Situația actuală este rezultatul pasivității Primarului General care refuză să finalizeze demersurile descrise mai sus.

În acest moment, Consiliul General al Municipiului București trebuie să solicite Guvernului României emiterea unei hotărâri în baza căreia să se constate trecerea gratuită a Drumului din domeniul public al Statului Român, aflat în administrarea Romsilva, în domeniul public al Municipiului București, în administrarea Consiliului General al Municipiului București și să plătească taxele aplicabile, pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier național.

În caz contrar, IMPACT va fi nevoită să demareze acțiuni în instanță pentru obținerea dreptului de acces pe acest drum, in beneficiul celor peste 6.500 de locuitori din împrejurimi.

În aceste condiții, singurele autorități în măsură să restabilească o situație de drept, vor fi instanțele judecătorești. Deși nu putem garanta finalitatea demersurilor noastre deoarece instanțele vor fi suverane în a judeca, avem încrederea că vom avea câștig de cauză.

Mai mult decât atât, IMPACT a făcut în ultimii ani toate demersurile necesare pentru a construi alte trei căi de acces către ansamblul Greenfield Băneasa. În acest scop, compania noastră a achiziționat terenuri, a investit în proiecte tehnice, a întocmit și depus documentații, toate cele trei proiecte așteptând de patru ani avizul autorităților, în fiecare dintre cazurile de mai jos înregistrându-se întârzieri în răspunsul acestora.

Cele trei proiecte se află în diverse stadii de avizare, după cum urmează:

  • Proiectul aflat în stadiul cel mai avansat se referă la construcția unei căi de acces care să facă legătura între partea de nord a Aleii Teișani și Centura București printr-o bretea poziționată sub Podul Hobanat de pe Centura București. Pentru realizarea acestei căi de acces IMPACT a achiziționat un teren cu suprafața de 4.150 mp și a depus în ianuarie 2022 toată documentația necesară, incluzând toate avizele solicitate, la Primăria Municipiului București în vederea obținerii avizului Arhitectului Șef.  După primirea acestui ultim aviz, proiectul urmează să primească aprobarea finală în cadrul Consiliului General al Municipiului București.
  • Cel de-al doilea proiect se referă la crearea unei căi de acces prin Aleea Teișani în zona de nord, respectiv borna km 1+970 – km 13+987, ce va fi amplasat în zona centrului comercial Greenfield Plaza, mai exact în apropierea kilometrului 14 al Centurii București. Pentru demararea construcției, IMPACT mai trebuie sa obțină avizul Comisiei de Coordonare rețele din cadrul Primăriei Municipiului București, unde a depus documentația necesară încă din octombrie 2020. După obținerea acestuia IMPACT  va depune întreaga documentație la PMB în vederea obținerii avizului Arhitectului Șef, după care urmează aprobarea în Consiliul General al Municipiului București.
  • Cel de-al treilea proiect vizat de IMPACT se referă la amenajarea intersecțiilor dintre Aleea Teișani și breteaua DN1, precum și dintre breteaua DN1 cu Centura București. Această soluție de trafic nu doar că ar îmbunătăți accesul rezidenților din cartierul Greenfield Băneasa, ci, conform studiilor efectuate, ar fluidiza întreg traficul din zona Pod Otopeni de pe DN1, zonă în care la momentul actual se creează frecvent ambuteiaje, staționări semnificative ca lungime și durată.  Pentru realizarea acestui proiect, IMPACT a achiziționat un teren cu o suprafață de 1.000 mp, aflat momentan în fondul forestier. Încă din decembrie 2020 IMPACT a înștiințat CNAIR despre soluția de trafic pe care dorește să o pună la dispozție, CNAIR fiind singura instituție care poate solicita scoaterea terenului pus la dispoziție de IMPACT din fondul forestier.

În toți cei peste 30 de ani de experiență în piața imobiliară din România, IMPACT a asigurat bunăstarea rezidenților din ansamblurile construite, atât prin calitatea ridicată a locuințelor, cât și prin  impactul pozitiv asupra vieții oamenilor, dezvoltând comunități cu accent pe sustenabilitate, eficiență și generând valoare adăugată pentru toate părțile implicate.

Programează o vizionare

VideoBG Placeholder