Impact Developer & Contractor se implică în educație

29mai2020

IMPACT Developer & Contractor a înaintat Municipiului București oferta de donație a 9.620 de mp pentru construcția unei școli și a unei grădinițe publice. Este vorba despre un teren aflat în nordul Bucureștiului. În prezent, în acea zonă a Sectorului 1 locuiesc aproximativ 1.500 de copii de vârstă școlară și preșcolară, cea mai apropiată unitate de învățământ aflându-se la peste 4 km distanță. Această situație generează aglomerație în trafic, poluare și un nivel scăzut de siguranță a elevilor care sunt nevoiți să parcurgă distanțe mari până la școală. 

Demersul ImpactDeveloper & Contractor este un pas către normalitate și o invitație pentru toți marii dezvoltatorii imobiliari din țară să evolueze investind în educație. În acest an, compania a alocat peste 1 milion de euro (fără TVA) pentru extinderea utilităților publice ce vor deservi atât școala și grădinița, cât și alte zone aflate în vecinătatea cartierului Greenfield. Impact Developer & Contractor are în plan construirea de căi suplimentare de acces în proximitate. Astăzi, acestea sunt în faza finală de avizare a documentațiilor PUZ, iar odată finalizate, ele vor fi trecute cu titlu gratuit în domeniul public.

 

Conform planului de urbanism aprobat, în apropierea școlii și a grădiniței vor fi construite, de asemenea pe 2 terenuri puse la dispoziție cu titlu gratuit municipalității, un terminal STB, diverse alte funcțiuni publice și o subunitate ISU care să deservească întreaga zonă de Nord a Capitalei. Pentru execuția acestor funcțiuni și elemente de infrastructură, Impact Developer & Contractor a alocat un buget de peste 3 milioane de euro (fără TVA).

 

Amplasat în arealul delimitat de Pădurea Băneasa, Pădurea Tunari și Aleea Teișani, Greenfield reprezintă proiectul fanion al Impact Developer & Contractor, iar planurile companiei de dezvoltare a cartierului cuprind imobile cu amprentă redusă de CO2, spații verzi mult mai mari față de normativele legale, precum și soluții de tip smart city și wellness. În acest sens, Impact Developer & Contractor va subvenționa construirea în cartier a unui centru comunitar cu funcțiuni comerciale, de servicii și sportive. Astfel, în același timp cu satisfacerea unei nevoi reale a locuitorilor complexului, se va reduce semnificativ și traficul rezidentilor către oraș. Întreaga strategie de dezvoltare a cartierului Greenfield este gândită să facă parte dintr-un ansamblu de funcțiuni publice de interes general, în beneficiul întregii zone de Nord a Bucureștiului. Mai jos, vă prezentăm pașii pe care compania i-a urmat pentru demararea acestui proiect și detalii privind realizarea lui.            

 

La sfârșitul lunii aprilie, prin act notarial, la solicitarea Primăriei Sectorului 1 a Municipiului București și Primăriei Generale a Municipiului București, compania Impact Developer & Contractor a înaintat Primăriei Generale a Municipiului București și Consiliului General al Municipiului București oferta de donație pentru terenul intravilan în suprafață de 9.620 de mp, situat în București, Aleea Teișani Sector 1, limitrof cartierului Greenfield. Respectivul teren este înscris în Cartea Funciară nr. 277156 a municipiului București, sector 1. Conform planului urbanistic zonal PUZ-Aleea Teișani-Drumul Pădurea Neagră nr. 56-64, suprafața de teren ce face obiectul donației are funcțiunea UTR Învățământ.

 

Consiliului Local al Sectorului 1 a votat favorabil solicitarea către C.G.M.B., în data de 28.05.2020, pentru primirea în administrare în vederea construirii pe acest teren a unei școli și a unei grădinițe publice, împreună cu toate anexele și utilitățile necesare, conform proiectului anexat actului de donație și întregii documentații tehnice pentru autorizația de construire, donate de asemenea cu titlu gratuit. În acest sens, există deja un acord de acceptare de principiu din partea Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1. Demararea lucrărilor are și un termen precis, nu mai târziu de 31.12.2020.

Împreună cu proiectul pentru construcția școlii și grădiniței, valoarea donației se ridică la aproximativ 1,75 Mil de euro, conform raportului de evaluare.

 

Școala și grădinița vor avea acces direct la un drum public și vor constitui spatii educaționale moderne, unde vor putea învăța aproximativ 1.000 de copii din zona de Nord a Bucureștiului, astfel:

-     grădinița va putea primi 150 de copii în 15 săli de clasă, o sală multifuncțională, un cabinet medical + izolator, un oficiu alimentar, spații administrative, spații tehnice și o curte de joacă acoperită;

-     în școală vor putea învăța două serii de câte 390 de copii în 13 săli de clasă, 5 laboratoare (chimie, biologie, fizică, informatică, limbi străine), două ateliere (muzică și arte), 1 sală after-school, 1 bibliotecă, o sală de sport + vestiare, un foaier multifuncțional, un cabinet logopedic, un cabinet de consiliere pedagogică, un cabinet medical + izolator, un spațiu bufet + oficiu alimentar, un magazin școlar, o curte interioară acoperită, un teren de sport în aer liber, o curte de recreație parțial acoperită, un atelier de mentenanță, platforme pentru parcarea bicicletelor, diverse spații tehnice și administrative.

             

             

 

 

 

  

 

Programează o vizionare