REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE – „Home, Sweet Home Octombrie 2019”

01oct.2019 REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE – „Home, Sweet Home Octombrie 2019”

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. cu sediul în  Sos. Bucuresti - Ploiesti, Nr. 172 - 176 Bucuresti, Sector 1, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, Etaj , CIF  RO 1553483 înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7228/2018, numita in prezentul regulament “Organizatorul”, a decis sa organizeze o campanie incepand cu data de 7 octombrie 2019, in cadrul careia la contractarea oricarui pachet apartament de 2 camere + parcare sau apartament de 2 camere + parcare + curte din Greenfield pana la data de 31 decembrie 2019 se va acorda un Card Cadou IKEA incarcat cu suma nominala de 21.450 lei (TVA inclus), dupa urmatorul regulament: 

cardurile se vor acorda in limita stocului disponibil pentru apartamentele de 2 camere plus parcare si pentru apartamentele de 2 camere plus parcare, plus gradina.

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL 

Campania este organizata de catre: 

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. cu sediul în  Sos. Bucuresti - Ploiesti, Nr. 172 - 176 Bucuresti, Sector 1, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, Etaj , CIF  RO 1553483 înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7228/2018.

 

Participantii la promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, afisat pe site-ul apartamente.greenfieldresidence.ro

 

SECTIUNEA 2. PARTICIPANTII

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica cu varsta de peste 18 ani sau persoana juridica , inregistrata in Romania care indeplineste in mod cumulativ urmatoarele cerinte:

Solicita Cod Promotie pe https://apartamente.greenfieldresidence.ro/ si primeste pe email codul de promotie;

Prezinta codul primit in email la biroul de vanzari. Codul de campanie este unic si poate fi folosit o singura data. Nu se pot cumula mai multe coduri de promotie pentru acelasi apartament; 

incheie un contract de rezervare sau o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare sau un contract de vânzare in forma autentica în perioada 07.10.2019 – 31.12.2019, pentru oricare dintre pachetele apartament 2 camere + parcare sau apartament 2 camere + parcare + curte disponibile în ansamblul rezidential Greenfield, indiferent de modalitatea de plata, respectiv finanțare sau surse proprii,

persoanele care in perioada de campanie 07.10.2019 – 31.12.2019 au incheiat un contract de rezervare sau o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare trebuie sa incheie contractul de vânzare in forma autentica pana cel tarziu la 31 martie 2020. 

isi achita toate obligatiile de plata conform contractelor incheiate cu Impact Developer & Contractor SA (contract de rezervare sau o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare sau un contract de vânzare in forma autentica). 

Un participant persoana fizica se identifica prin datele personale: nume,  numar de telefon, e-mail și prin codul promoțional. Daca o persoana fizica achizitioneaza mai multe apartamente si indeplineste toate conditiile mai sus amintite, se considera ca sunt mai multi participanti.

Un participant persoana juridica se identifica prin datele reprezentantului legal sau ale unui împuternicit al acestuia, respectiv prin: nume,  numar de telefon, e-mail și prin codul promoțional. Daca o persoana juridică achizitioneaza mai multe apartamente si indeplineste toate conditiile mai sus amintite, se considera ca sunt mai multi participanti. 

Contractele incheiate (contract de rezervare sau o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare sau un contract de vânzare in forma autentica) nu pot fi cesionate. Nu vor primi card cadou persoanele care au semnat anterior inceperii campaniei o rezervare sau o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare care s-a reziliat dupa data de 01.10.2019. 

 

SECTIUNEA 3. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se desfasoara in perioada 07.10.2019 – 31.12.2019, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania este organizata si se desfasoara online pe site-ul https://apartamente.greenfieldresidence.ro si la sediul societatii Impact Developer & Contractor S.A., situat in Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, Etaj 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti, Nr. 172 - 176 Bucuresti, Sector 1.

 

 SECTIUNEA 4. DESCRIEREA CAMPANIEI SI VALOAREA PROMOTIEI

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (in continuare denumita Impact) ofera un Card Cadou IKEA, la încheierea unui contract de rezervare sau unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare sau a unui contract de vânzare in forma autentica, având ca obiect oricare pachet apartament 2 camere + parcare sau apartament 2 camere + parcare + curte din Greenfield, pana la data de 31 decembrie 2019, oricui indeplineste conditiile amintite la Sectiunea 2.

Cardul Cadou IKEA incarcat cu suma nominala de 21.450 lei (TVA inclus), in forma fizica, se preda Clientului dupa semnarea contractului de vanzare in forma autentica, odata cu predarea apartamentului. Cardul Cadou Ikea incarcat cu suma nominala de 21.450 lei (TVA inclus) poate fi folosit pentru mobilarea completa a apartamentului achizitionat. Cardul cadou poate fi utilizat numai pentru achiziţionarea de produse din magazinul IKEA. Nu poate fi folosit pentru achiziţionarea produselor din Restaurantul IKEA, Bistro IKEA sau din Magazinul de Delicatese Suedeze. Suma de pe card nu poate fi preschimbată în alte modalităţi de plată şi nu se poate transfera pe alte carduri IKEA. Cardul este valabil 3 ani de la ultima încărcare. Cardul cadou IKEA poate fi folosit împreună cu alte modalităţi de plată acceptate în magazinele Ikea din Bucuresti. Suma disponibilă pe cardul cadoul IKEA poate fi verificata la oricare din casele de marcat din magazin. Cardul cadou nu se poate returna. Cardul pierdut sau furat nu poate fi înlocuit.

Această promotie nu poate fi cumulată cu nicio alta oferta speciala sau promotie desfasurata in paralel de catre Organizator pentru acelasi apartament. Nu se pot cumula mai multe carduri cadou pentru acelasi apartament. 

 

SECTIUNEA 5. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Organizatorii se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor. Datele cu caracter personal ale Participantilor sunt colectate in baza consimtamantului exprimat de catre Participant prin înregistrarea pe website-ul https://apartamente.greenfieldresidence.ro/. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal in contextul prezentei Campanii este acela de a permite participarea in vederea acordarii unui avantaj astfel cum este acesta descris in prezentul document odata cu manifestarea de vointa care constituie intentia Participantilor de a participa la o vizionare in ansamblul Greenfield Residence in vederea achizitionarii unui apartament. In cazul in care Participantii isi doresc sa incheie contractul de vanzare sau un antecontract, categoriile de date cu caracter personal ce vor fi colectate ulterior vor avea ca temei demersurile necesare in vederea incheierii contractului.

Participantii pot fi de acord ca datele personale sa fie utilizate de catre Organizatori pentru actiuni promotionale viitoare, fara alte obligatii sau plati. Fiecare participant are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare ca datele sale personale sa fie prelucrate in scop de marketing direct, folosind link-ul de dezabonare existent în oricare dintre comunicările comerciale sau prin adresa de email dpo@impactsa.ro.

Consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing se exprima prin bifarea corespunzatoare in cadrul Notei de informare date cu caracter personal.

Datele cu privire la castigatori vor fi stocate pe intreaga durata a relatiei contractuale si ulterior pentru un termen de 10 ani, castigul acestora reprezentand un avantaj care trebuie sa poata fi justificat de Organizator din punct de vedere fiscal.

Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa pe adresa dpo@impactsa.ro adresata Organizatorilor, stergerea sau actualizarea datelor personale, in conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Tuturor participantilor la concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu dispozitiile Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal nr. 2016/679, dupa cum urmeaza:

- dreptul de acces, in baza caruia participantii pot solicita, gratuit, confirmarea daca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care îi privesc. De asemenea, Participantii pot solicita o copie a datelor pe care le prelucreaza Organizatorul. Cererile trebuie sa includa informatii relevante pentru a putea identifica participantii in baza de date. 

- dreptul la rectificare, pe care participantii il pot exercita, prin formularea unei cereri prin care pot solicita modificarea informatiilor pe care Organizatorul le are deja despre Participanti. Participantii pot formula o astfel de cerere atunci cand observa ca datele acestora sunt incomplete sau inexacte;

- dreptul la restrictionarea prelucrarii, care poate fi exercitat atunci cand se contesta exactitatea datelor, se considera ca prelucrarea este ilegala sau se opune stergerii datelor. Urmare a exercitarii acestui drept, Organizatorul va putea in continuare sa stocheze datele, efectuarea altor operatiuni de prelucrare fiind posibila doar cu consimtamantul participanților, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege;

- dreptul la portabilitate, pe care il pot exercita doar pentru cazurile in care prelucrarea are ca temei consimtamantul participantului sau contractul si doar daca datele sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Daca sunt indeplinite conditiile, aceștia pot transmite o cerere de portare a datelor catre operatorul pe care si-l doresc;

- dreptul de a se opune prelucrarii datelor in scop de marketing. Participanti pot sa isi exercite acest drept in orice moment, iar Organizatorul ii va garanta ca datele lor nu vor mai fi prelucrate in acest scop. Cu toate acestea, exista posibilitatea ca pentru inregistrarea si solutionarea cererii sa fie necesar un interval de timp rezonabil (48 ore) in care este posibil sa mai primiti informari de marketing;

- dreptul la stergere, in baza caruia Organizatorul are obligatia sa stearga datele personale pe care le prelucreaza despre participant. Acest drept nu este unul absolut, avand aplicabilitate doar in anumite situatii expres prevazute de lege. Atunci cand se formuleaza o cerere de stergere, Participantii sunt rugati sa aiba in vedere ca stergerea datelor poate fi un proces complex.

- in cazul in care nu sunteti multumit de modul in care v-au fost solutionate cererile, va puteti adresa oricand Autoritatii de supraveghere care are sediul pe B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, la numerele de telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212.

Conform cerintelor Regulamentului 2016/679 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificate si completate precum si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorii au obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Participantul le furnizeaza. 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 

 

SECTIUNEA 6. DISPOZITII FINALE

Prin participarea la aceasta campanie, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfasurare a campaniei, fara o notificare prealabila.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

Eventualele neintelegeri  aparute intre Organizatorii campaniei si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Regulamentul campaniei este afisat si disponibil pe site-ul https://apartamente.greenfieldresidence.ro pe toata perioada de desfasurare a promotiei.

 

Programează o vizionare

VideoBG Placeholder