Pas important către școală și grădiniță în Greenfield

25mart.2021 Pas important către școală și grădiniță în Greenfield

În ședința Consiliului Local Sector 1 din 23 martie 2021, a fost dezbătut și aprobat în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire ansamblu educaţional compus din şcoală, grădiniţă, căi de circulaţie, spaţii verzi, terenuri de sport, zone de joacă, corpuri de iluminat, spaţiu de parcare, gard incintă, Sector 1, Bucureşti”.

Această hotărâre a CL Sector 1 consolidează practic inițiativa Impact D&C demarată în mai 2020 prin donarea către municipalitate a unui teren de 9.620 de mp, precum și a proiectului și întregii documentații tehnice pentru autorizația de construire, donate de asemenea cu titlu gratuit, însumând o valoare de aproximativ 1,75 milioane de euro. Potrivit hotărârii în discuție, indicatorii maximali ai obiectivului de investiţii „Școală și grădiniță în Greenfield Residence” sunt în valoare de 58.200.640,41 de lei inclusiv TVA, iar durata de realizare a investiţiei va fi de 24 de luni, din care execuţia 20 de luni şi proiectarea patru luni.

Cu o suprafaţă construită desfăşurată totală de 7.558 de mp din care suprafața utilă totală va fi de 6.756,31 de mp, viitorul centru educaţional va fi parte integrantă a unui ansamblu de construcții cu diverse funcțiuni publice dezvoltate pe 2 terenuri adiacente, puse de asemenea la dispoziția municipalității cu titlu gratuit de către Impact Developer & Contractor: un terminal STB, o subunitate ISU care să deservească întreaga zonă de Nord a Capitalei etc. Pentru execuția acestor funcțiuni și elemente de infrastructură, Impact Developer & Contractor a alocat un buget de peste 3 milioane de euro (fără TVA).

 

scoala de stat in Bucuresti Nord

Școala și grădinița din complexul Greenfield Băneasa vor avea acces direct la un drum public și vor constitui spații educaționale moderne, unde vor învăța aproximativ 1.000 de copii din zona de Nord a Bucureștiului, astfel:

- grădinița va avea un regim de înălţime de P+1, o suprafaţă construită desfăşurată de 2.548,47 de mp, din care o suprafaţă utilă totală de 2.297,24 de mp și va putea primi 150 de copii în 15 săli de clasă la care se adaugă o sală multifuncțională, o sală de evenimente, un cabinet medical + izolator, un oficiu alimentar, spații administrative, spații tehnice, grădini și o curte de joacă acoperită;

- în școala cu un regim de înălţime de P+2E+Eth și o suprafaţă construită desfăşurată de 5.009,53 de mp, din care o suprafaţă utilă de 4.459,07 de mp, vor putea învăța două serii de câte 390 de copii în 13 săli de clasă, 5 laboratoare (chimie, biologie, fizică, informatică, limbi străine), două ateliere (muzică și arte), 1 sală after-school, 1 bibliotecă, o sală de sport + vestiare, un foaier multifuncțional, un cabinet logopedic, un cabinet de consiliere pedagogică, un cabinet medical + izolator, un spațiu bufet + oficiu alimentar, un magazin școlar, o curte interioară acoperită, un teren de sport în aer liber, o curte de recreație parțial acoperită, un atelier de mentenanță, platforme pentru parcarea bicicletelor, diverse spații tehnice și administrative.

Nu vor fi neglijate nici aleile pietonale şi spaţiile verzi, în suprafaţă de 3.572,09 de mp, iar suprafaţa de teren alocată circulaţiilor comune carosabile, pietonale şi parcări auto şi biciclete va fi de circa 1.305 de mp.

Prezența școlii și a grădiniței în cartierul rezidențial din București Nord, Greenfield Băneasa, va favoriza astfel un somn prelungit cu 30 sau chiar 60 de minute și deci mai mult timp petrecut acasă, cu familia. Cei mai avantajați vor fi, evident, copiii care locuiesc în Greenfield. Acțiunea este un pas către normalitate, drept urmare, părinții vor putea să înscrie copiii la aceste unități de învățământ și, de ce nu?, poate chiar să îi mute pe cei care învață în centre mai îndepărtate, aproape de casă. 

Vreau să fiu contactat

VideoBG Placeholder