Politica de confidențialitate

Politica de protecție a datelor cu caracter personal a

www.greenfieldresidence.ro/copou

 

 1. Angajamentul nostru cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal
  • GREENFIELD COPOU RESIDENCE S.R.L., persoană juridică română cu răspundere limitată, cu sediul în București, Sectorul 1, Șos. București-Ploiești, nr. 172-176, Willbrook Platinum & Convention Center, clădirea A, etajul 1, biroul nr. 4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/16721/2019, Cod Unic de Înregistrare 41992267 va prelucra datele personale ale utilizatorilor site-ului greenfieldresidence.ro/copou
  •  în conformitate cu Politica sa de protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) precum și cu Politica generală privind protecția datelor cu caracter personal a grupului IMPACT (“Politica IMPACT”) din care societatea GREENFIELD COPOU RESIDENCE S.R.L.,  face parte, conform legislației în vigoare.
  • Politica se întemeiază pe dispozițiile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR“), care intră în vigoare de la data de 25 mai 2018, precum și pe legislația națională aplicabilă.
  • Modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal a IMPACT este unitară în cadrul companiilor din grupul IMPACT, respectiv Greenfiled Copou Residence SRL, Bergamot Developments SRL, Actual Invest House SRL. iar baza de date este administrată în comun de grupul IMPACT.
  • GDPR definește datele cu caracter personal ca fiind „orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale“.
  • Impact Developer & Contractor SA se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în activitatea curentă. Protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activității noastre sunt obiectivele noastre de maximă importanță.
  • Vă rugăm să consultați și Politica noastră de cookies disponibilă la www.greenfieldresidence.ro/copou/cookie
  • http://www.greenfieldresidence/cookie în care se explică folosirea cookie-urilor/altor dispozitive de localizare web prin intermediul website-ului nostru.
  • Orice informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi solicitate la adresa dpo@impactsa.ro aparținând Responsabilului cu protecția datelor desemnat în conformitate cu dispozițiile GDPR.

 

 1. Acord
  • Utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor noastre este supusă Politicii și Politicii referitoare la modulele cookies. Atunci când utilizați serviciile noastre, sunteți de acord cu termenii acestei Politici. Scopul Politicii este de a ne informa clienții cu privire la modul de colectare, stocare și utilizare a datelor cu caracter personal.
  • Dacă nu sunteți de acord cu Politica, vă rugăm să încetați să mai folosiți serviciile noastre. 
  • Utilizarea site-ului [•] nu presupune în mod obligatoriu furnizarea de date cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care decideți să ne furnizați date cu caracter personal, dorim să vă explicam modul în care prelucrăm datele pe care ni le furnizați.

 

 1. Categorii de date cu caracter personal colectate

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm ca urmare a utilizării dvs. a site-ului www.greenfieldresidence.ro/copou pot include:

 

 1. Modalități de colectare a datele dumneavoastră cu caracter personal

 

 

 1. Scopurile în care vă prelucrăm datele cu caracter personal

Putem colecta și prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 

 1. Marketing direct
  • Ne promovăm serviciile către dumneavoastră și către alte persoane. Utilizăm informații despre clienți pentru transmiterea de invitații și comunicări care promovează produsele și serviciile furnizate de noi. În măsura care v-ați exprimat acordul în acest sens, prin bifarea căsuței din cadrul formularului de contact, vă vom putea utiliza datele cu caracter personal furnizate în vederea transmiterii de comunicări privind produsele și serviciile pe care le furnizăm.
  • În toate cazurile, veți avea posibilitatea de a va dezabona de la primirea informărilor de marketing prin accesarea link-ului de dezabonare pe care îl veți regăsi în cadrul fiecărei comunicări de acest tip.
  • Vă rugăm să aveți în vedere că în cazul unei solicitări de dezabonare poate exista un termen de până la 48/72 de ore în care este posibil să mai primiți informări sau comunicări de marketing, din considerente legate de operarea modificărilor în sistem. Dezabonarea de la primirea e-mailurilor de marketing nu împiedică transmiterea în continuare de email-uri tranzacționale prin intermediul cărora vă putem informa cu privire la stadiul tranzacției pe care o putem încheia.

 

 1. Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal
  • Putem oferi acces la datele cu caracter personal pe care ni le furnizați întreprinderilor din grupul IMPACT, respectiv Greenfiled Copou Residence SRL, Bergamot Developments SRL, Actual Invest House SRL –  persoanele noastre împuternicite – în principal prestatori de servicii , însă vom păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și vom folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În ceea ce privește accesul celorlalte companii din cadrul grupului, acces va fi întotdeauna limitat la datele cu caracter personal de care aceștia pot avea nevoie pentru prestarea unui serviciu în ceea ce vă privește.
  • De asemenea, vă vom putea divulga datele cu caracter personal atunci când ne instruiți sau ne acordați permisiunea în acest sens sau atunci când ni se impune prin legea aplicabilă, cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate.
  • Nu vom transfera date cu caracter personal în afara SEE, cu excepția cazului în care transferului i se aplică una sau mai multe garanții sau excepții specificate, respectiv o decizie de adecvare sau reguli corporatiste obligatorii.
  • În lipsa unei decizii de adecvare sau a regulilor corporatiste obligatorii, transferul datelor cu caracter personal într-o țară terță sau într-o organizație internațională are loc numai în următoarele condiții:
   • persoana vizată și-a dat acordul în mod explicit cu privire la transferul propus, după ce a fost informată cu privire la riscurile posibile ale acestor transferuri pentru persoana vizată, din cauza lipsei unei decizii de adecvare și a măsurilor de siguranță adecvate;
   • transferul este necesar pentru executarea unui contract între persoana vizată și operator sau pentru executarea unor dispoziții precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate;
   • transferul este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract încheiat în interesul persoanei vizate între operator și o altă persoană fizică sau juridică;
   • transferul este necesar din motive importante de interes public;
   • transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale; și/sau

 

 1. Stocarea și asigurarea securității datelor cu caracter personal
  • Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea contractorilor noștri sau în format tipărit.

 

 1. Drepturile dumneavoastră
  • Dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:

 

 1. Actualizarea politicii noastre de confidențialitate

Cea mai recentă actualizare a Politici a fost realizată în luna  martie 2022.  Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de protecție a datelor, pentru a reflecta orice modificări cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

 

 1. Contact

Pentru informații suplimentare cu privire la conținutul politicii de protecție a datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail dpo@impactsa.ro.