Notă de informare

Notă de informare  

Impact Developer & Contractor SA persoana juridica romana, avand sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, etajul 1, sectorul 1, cod postal 077190, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/7228/2018, Cod Unic de Inregistrare 1553483, cont nr. RO83BTRL05001202G09191XX, deschis la Banca Transilvania va prelucra datele personale ale utilizatorilor site-ului www.greenfieldresidence.ro în contextul abonării la comunicările comerciale dorește să vă aducă la cunoștință modul în care sunt prelucrate aceste date.

Pentru scopul abonării la comunicările comerciale vor fi implicați alți operatori, respectiv alte societăți afiliate Grupului Impact Developer & Contractor SA – Greenfiled Copou Residence SRL, Bergamot Developments SRL si  Actual Invest House SRL.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor dumneavoastră are scopul de a permite comunicările comerciale și ne permite să: vă transmitem comunicările comerciale cu luarea în considerare a intereselor pe care le-ați marcat la momentul transmiterii datelor de contact; să vă transmitem comunicări privind noutățile, evenimentele/concursurile și promoțiile organizate de către operatori, să vă transmitem comunicări privind evenimentele dedicate potențialilor investitori, să efectuăm analize statistice cu privire la performanța acestui serviciu, dar fără a ne limita la acestea.

În cazul în care la momentul abonării folosind tabletele disponibile în birourile de vânzare sau la târgurile de profil, ați completat și numărul de telefon trebuie să știți că vă vom putea transmite mesaje comerciale în scopurile menționate mai sus sau vă vom putea contacta telefonic.

În cazul în care abonarea la comunicările comerciale s-a realizat prin orice alt mijloc decât acela al folosirii tabletei, vom utiliza drept canal de comunicare exclusiv adresa de email furnizată la momentul abonării prin bifarea corespunzătoare a căsuței privind abonarea. În acest condiții, prin utilizarea unui API se vor transmite în platforma de gestionare a consimțămintelor numai informații referitoare la: nume, prenume, adresa de email, sursa  și data și ora abonării.

Abonarea la comunicările de marketing se face în doi pași (double opt in). Pentru asigurarea exactității datelor cu caracter personal colectate, după completarea formularului și înscrierea dumneavoastră la newsletterul nostru sau pentru primirea de informații comerciale, vă vom transmite un email care va conține un link de confirmare a adresei de email, care va avea o valabilitate de 48 de ore. Dacă după expirarea termenului de 48 de ore, nu ați procedat la confirmarea adresei de email, datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate prin completarea formularului vor fi șterse din baza noastră de date.

Temeiul prelucrării

Prelucrăm datele dumneavoastră în scopurile de mai sus în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a din GDPR – respectiv consimțământul expres manifestat de către dumneavoastră prin parcurgerea procesului de abonare, respectiv furnizarea datelor în cadrul formularului de abonare și confirmarea acestor date prin accesarea link-ului de validare.

Tipuri de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării

– Obligatorii: nume, prenume, adresa de e-mail;

– Opțional: numărul de telefon

– Observate: data și ora abonării, adresa IP, sursa de pe care s-a realizat abonarea.

În ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră având ca sursă website-urile operate de ceilalți operatori din grupul Impact, aceasta se va face în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR –  interesul legitim al operatorilor, care fac parte din același grup economic cu privire la centralizarea consimțămintelor privind comunicările comerciale și gestionarea acestora într-o bază de date unitară, cu măsuri de securitate adecvate.

Nefurnizarea datelor cu caracter obligatoriu va conduce la imposibilitatea folosirii serviciului.

Sursa datelor

Datele dumneavoastră oferite pentru a primi informatii comerciale (respectiv numele, prenumele, de email și /sau numărul de telefon)  vor avea ca sursă formularele de pe website-urile www.greenfieldresidence.rowww.boreal-plus.ro,  www.luxuria-residence.ro, www.greenfieldresidence.ro –Baneasa sau Copou, ,  prin intermediul cărora v-ați manifestat în mod expres dorința de a vă abona la comunicările comerciale fie prin completarea datelor în formularul de contact su de newsletter, fie prin bifarea căsuței corespunzătoare din formularul privind solicitarea de ofertă, fie prin bifarea căsuței corespunzătoare din formularul de contact.

De asemenea, datele dumneavoastră (nume, prenume, adresă de email și sau telefon) pot avea ca sursă programul Impact Genius la care dumneavoastră v-ați înscris.

Nu în ultimul rând, sursa datelor poate fi reprezentată de completarea de către dumneavoastră pe tabletele disponibile la târgurile de profil sau în birourile de vânzări a datelor necesare pentru abonarea la comunicările de marketing.

Categorii de persoane vizate

Persoanele fizice care se prezintă în birourile de vânzări din oricare dintre complexele rezidențiale, cele care se abonează la aceste comunicări în contextul participării la târgurile imobiliare la care operatorii sunt prezenți, sau cele care bifează căsuța corespunzătoare abonării la comunicările comerciale pe website-urile operate de către acești operatori.

Destinatarii datelor

Datele dumneavoastră nu fac obiectul transferului în afara României.

În situația în care decidem să folosim un împuternicit pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în scopurile expuse mai sus, vom face acest lucru doar cu încheierea prealabilă a unui contract de persoană împuternicită în temeiul art. 28 din GDPR și cu asigurarea transferului responsabilității în sarcina acestuia.

Durata de stocare

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate până la exercitarea dreptului de ștergere. În cazul în care exercitați numai un drept de opoziție în ceea ce privește comunicările comerciale, acestea nu vor fi șterse, ci numai marcate în mod corespunzător, astfel încât pe viitor să nu mai primiți astfel de comunicări. Cu titlu general, datele dumneavoastră vor fi stocate termen de 3 ani de la obținerea consimțământului sau de la ultima interacțiune cu dumneavoastră.

Adresele de email și datele cu caracter personal furnizate, dar care nu au fost confirmate în termen de 48 de ore de la primirea link-ului de confirmare vor fi șterse de îndată, în mod automat.

Măsuri privind securitatea datelor cu caracter personal

În ceea ce privește datele cu caracter personal colectate prin intermediul fiecăruia dintre website-urile operatorilor, acestea sunt transmise prin intermediul unui API către baza de date care gestionează consimțămintele.

În ceea ce privește măsurile de securitate aplicabile accesului la baza de date, s-a avut în vedere principiul accesului necesar și suficient în raport de atribuțiile de serviciu ale utilizatorilor, după cum s-au avut în vedere și regulile interne privind parolele asociate conturilor de utilizatori.

În vederea asigurării respectării principiului exactității datelor, utilizarea adresei de email drept canal de comunicare va demara numai după parcurgerea de către dumneavoastră a procesului de confirmare a adresei de email.

Exercitarea drepturilor

În conformitate cu dispozițiile art. 15 – 22 din GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679), dispuneți de următoarele drepturi pe care le veți putea exercita prin formularea unei cereri la adresa dpo@impactsa.ro.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care am soluționat o cerere privind exercitarea unui drept, aveți dreptul de a vă adresa cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. www.dataprotection.ro

VideoBG Placeholder