Politica de protectie a datelor


Politica de protecție a datelor cu caracter personal a

Impact Developer & Contractor S.A.

 

 

 

 

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a site-ului greenfieldresidence.ro  pot include:

 

 

 

Putem colecta și prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 

 

 

 

 

 

Cea mai recentă actualizare a Politici a fost realizată în luna mai 2018. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de protecție a datelor, pentru a reflecta orice modificări cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

 

Pentru informații suplimentare cu privire la conținutul politicii de protecție a datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail gdprHYPERLINK "mailto:dataprotection@impactsa.ro"@impactsa.ro .