NOUTĂȚI

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE „DISCOUNT 5.000 EURO”

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. cu sediul în  Sos. Bucuresti - Ploiesti, Nr. 172 - 176 Bucuresti, Sector 1, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A numita in prezentul regulament “Organizatorul”, a decis sa organizeze o campanie incepand cu data de 1 martie, in cadrul careia se va acorda participantilor la Salonul Imobiliar Bucuresti (1 – 3 martie 2019) o reducere de 5000 (cincimii) de euro (TVA inclus) din pretul de lista al apartamentului, la contractarea oricarui pachet apartament + parcare și/sau apartament + parcare + curte din Greenfield pana la data de 15 martie 2019, dupa urmatorul regulament:

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

Campania este organizata de catre:

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. cu sediul în  Sos. Bucuresti - Ploiesti, Nr. 172 - 176 Bucuresti, Sector 1, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, Etaj , CIF  RO 1553483 înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7228/2018, cont RO82BTRL05001202G09193XX deschis la Banca Transilvania - Sucursala Otopeni.

Participantii la promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, afisat pe site-ul www.greenfieldresidence.ro/noutati.

 

SECTIUNEA 2. PARTICIPANTII

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica cu varsta de peste 18 ani sau persoana juridica, care indeplineste in mod cumulativ urmatoarele cerinte:

  • Participa la evenimentul Salonul Imobiliar Bucuresti (1 – 3 martie 2019) si se inregistreaza la standul Greenfield (accepta sa-i fie scanata bratara primita la intrare pentru a primi un voucher cu codul de reducere, unic)
  • Se inregistreaza cu codul de reducere pe site-ul greenfieldresidence.ro/contact
  • Pastreaza voucherul cu codul de reducere si il preda consultantului de vanzari la semnarea contractului pentru a-l atasa la exemplarul nostru.
  • incheie un contract de rezervare sau o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare sau un contract de vânzare in forma autentica în perioada 01.03.2019 – 15.03.2019, pentru oricare dintre pachetele apartament + parcare și/sau apartament + parcare + curte disponibile în ansamblul rezidential Greenfield, indiferent de modalitatea de plata, respectiv finanțare sau surse proprii,
  • isi achita toate obligatiile de plata conform contractelor.

Un participant persoana fizica se identifica prin datele personale: nume,  numar de telefon, e-mail și prin codul promoțional. Daca o persoana fizica achizitioneaza mai multe apartamente si indeplineste toate conditiile mai sus amintite, se considera ca sunt mai multi participanti.

Un participant persoana juridica se identifica prin datele reprezentantului legal sau ale unui împuternicit al acestuia, respectiv prin: nume,  numar de telefon, e-mail și prin codul promoțional. Daca o persoana juridică achizitioneaza mai multe apartamente si indeplineste toate conditiile mai sus amintite, se considera ca sunt mai multi participanti.

 

SECTIUNEA 3. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se desfasoara in perioada 01.03.2019 – 15.03.2019, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania este organizata si se desfasoara la Salonul Imobiliar Bucuresti, în perioada 1 – 3 martie 2019, și se continuă până la data de 15 martie 2019 la sediul societatii Impact Developer & Contractor S.A., situat in Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, Etaj 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti, Nr. 172 - 176 Bucuresti, Sector 1.

 

 SECTIUNEA 4. DESCRIEREA CAMPANIEI SI VALOAREA REDUCERII

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (in continuare denumita Impact) ofera o reducere de 5000 de euro (TVA inclus) din pretul de lista al apartamentului, la încheierea unui contract de rezervare sau unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare sau a unui contract de vânzare in forma autentica, având ca obiect oricare pachet apartament + parcare și/sau apartament + parcare + curte din Greenfield, pana la data de 15 martie 2019, oricui indeplineste conditiile amintite la Sectiunea 2.

Această reducere nu poate fi cumulată cu nicio alta oferta speciala sau promotie desfasurata in paralel de catre Organizator pentru acelasi apartament. Nu se pot cumula mai multe vouchere pentru acelasi apartament.

Contractul de rezervare sau promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare nu se poate cesiona.

 

SECTIUNEA 5. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Organizatorii se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor. Datele cu caracter personal ale Participantilor sunt colectate in baza consimtamantului exprimat de catre Participant prin urmatoarele actiuni: scanarea bratarii configurate la Salonul Imobiliar Bucuresti – din data 1-3 martie 2019 și ulterior prin înregistrarea pe website-ul www.greenfieldresidence.ro/contact. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal in contextul prezentei Campanii este acela de a permite participarea in vederea acordarii unui avantaj astfel cum este acesta descris in Regulament.

Operatorii de date cu caracter personal implicati in prelucrarea referitoare la colectarea datelor sunt, pe de o parte organizatorul evenimentului, iar pe de alta parte Impact Develeoper&Contractor SA. La momentul configurarii bratarii, datele cu caracter personal completate de catre persoana vizata sunt introduse in baza de date apartinand organizatorului evenimentului. La momentul scanarii bratarii la stand-ul Greenfield Residence, are loc o operatiune de extragere a urmatoarelor categorii de date dintre cele furnizate de catre persoana vizata la inscriere, respectiv: nume, prenume, adresă de e-mail și număr de telefon.

Toate operatiunile de scanare a bratarii la stand-ul Greenfield vor constitui operatiuni de extragere a datelor si de constituire a unei baze de date catre care se vor trimite codurile corespunzatoare reducerii de 5000 de euro (TVA inclus). In cazul in care Participantul nu parcurge si urmatoarea operatiune, descrisa mai jos, datele sale cu caracter personal vor ramane stocate pentru o perioada de maxim 18 luni de la data incheierii Campaniei, si nu vor fi folosite in scop de marketing.

Urmatoarea operatiune presupusa de participarea la aceasta Campanie consta in colectarea datelor Participantilor prin intermediul formularului de contact, manifestare de vointa care constituie intentia Participantilor de a participa la o vizionare in ansamblul Greenfield Residence. In cazul in care Participantii isi doresc sa incheie contractul de vanzare sau un antecontract, categoriile de date cu caracter personal ce vor fi colectate ulterior vor avea ca temei demersurile necesare in vederea incheierii contractului.

Participantii pot fi de acord ca datele personale sa fie utilizate de catre Organizatori pentru actiuni promotionale viitoare, fara alte obligatii sau plati. Fiecare participant are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare ca datele sale personale sa fie prelucrate in scop de marketing direct, folosind link-ul de dezabonare existent în oricare dintre comunicările comerciale sau prin adresa de email dpo@impactsa.ro.

Consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing se exprima prin bifarea corespunzatoare in cadrul Notei de informare date cu caracter personal.

Datele cu privire la castigatori vor fi stocate pe intreaga durata a relatiei contractuale si ulterior pentru un termen de 10 ani, castigul acestora reprezentand un avantaj care trebuie sa poata fi justificat de Organizator din punct de vedere fiscal.

Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa pe adresa dpo@impactsa.ro adresata Organizatorilor, stergerea sau actualizarea datelor personale, in conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Tuturor participantilor la concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu dispozitiile Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal nr. 2016/679, dupa cum urmeaza:

-           dreptul de acces, in baza caruia participantii pot solicita, gratuit, confirmarea daca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care vi privesc. De asemenea, Participantii pot solicita o copie a datelor pe care le prelucreaza Organizatorul. Cererile trebuie sa includa informatii relevante pentru a putea identifica participantii in baza de date.

-           dreptul la rectificare, pe care participantii il pot exercita, prin formularea unei cereri prin care pot solicita sa modificarea informatiilor pe care Organizatorul le are deja despre Participanti. Participantii pot formula o astfel de cerere atunci cand observa ca datele acestora sunt incomplete sau inexacte;

-           dreptul la restrictionarea prelucrarii, care poate fi exercitat atunci cand se contesta exactitatea datelor, se considera ca prelucrarea este ilegala sau se opune stergerii datelor. Urmare a exercitarii acestui drept, Organizatorul va putea in continuare sa stocheze datele, efectuarea altor operatiuni de prelucrare fiind posibila doar cu consimtamantul participanților, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege;

-           dreptul la portabilitate, pe care il pot exercita doar pentru cazurile in care prelucrarea are ca temei consimtamantul participantului sau contractul si doar daca datele sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Daca sunt indeplinite conditiile, aceștia pot transmite o cerere de portare a datelor catre operatorul pe care si-l doresc;

-           dreptul de a se opune prelucrarii datelor in scop de marketing. Participanti pot sa isi exercite acest drept in orice moment, iar Organizatorul ii va garanta ca datele sale nu vor mai fi prelucrate in acest scop. Cu toate acestea, exista posibilitatea ca pentru inregistrarea si solutionarea cererii sa fie necesar un interval de timp rezonabil (48 ore) in care este posibil sa mai primiti informari de marketing;

-           dreptul la stergere, in baza caruia Organizatorul are obligatia sa stearga datele personale pe care le prelucreaza despre participant. Acest drept nu este unul absolut, avand aplicabilitate doar in anumite situatii expres prevazute de lege. Atunci cand se formuleaza o cerere de stergere, Participantii sunt rugati sa aiba in vedere ca stergerea datelor poate fi un proces complex.

-           in cazul in care nu sunteti multumit de modul in care v-au fost solutionate cererile, va puteti adresa oricand Autoritatii de supraveghere care are sediul pe B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, la numerele de telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212.

Conform cerintelor Regulamentului 2016/679 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificate si completate precum si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorii au obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Participantul le furnizeaza. 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 

 

SECTIUNEA 6. DISPOZITII FINALE

Prin participarea la aceasta campanie, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfasurare a campaniei, fara o notificare prealabila.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

Eventualele neintelegeri  aparute intre Organizatorii campaniei si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Regulamentul campaniei este afisat si disponibil pe site-ul http://www.greenfieldresidence.ro/noutati  pe toata perioada de desfasurare a promotiei.


Calitatea aerului în Greenfield
Indicatori Valori LIVE Valori MAX admise*
TEMPERATURA
PM 10 50 µg/m³
PM 2.5 20 µg/m³
CO mg/m³ 10 mg/m³
NO2 µg/m³ 40 µg/m³
UMIDITATE %
*medii zilnice