NOUTĂȚI

Apartamente de 3 camere cu gradina si AVANTAJ CLIENT 22.000 Euro

 

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE
„16 APARTAMENTE DE 3 CAMERE CU GRADINA IN GREENFIELD CU AVANTAJ CLIENT”

 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL
    Campania este organizata de catre:
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. cu sediul în  Sos. Bucuresti - Ploiesti, Nr. 172 - 176 Bucuresti, Sector 1, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, Etaj , CIF  RO 1553483 înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7228/2018, cont RO82BTRL05001202G09193XX deschis la Banca Transilvania - Sucursala Otopeni.

Participantii la promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).
Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, afisat pe site-ul www.greenfieldresidence.ro/noutati .

SECTIUNEA 2. PARTICIPANTII
La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica,  cu varsta de peste 18 ani, care indeplineste in mod cumulat urmatoarele cerinte:
Indeplinesc conditiile prevazute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal pentru a putea cumpara un imobil cu cota TVA de 5%
incheie un contract de rezervare sau antecontract de vanzare-cumparare sau un contract de vanzare-cumparare in forma autentica, în conformitate cu drafturile agreate de IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., in perioada 12.10.2018 – 01.12.2018, pentru oricare dintre apartamentele de 3 camere cu gradina din ansamblul rezidential Greenfield enumerate in Anexa prezentului regulament si pentru parcarea aferenta fiecaruia, indiferent de modalitatea de plata
pentru contractele de rezervare si precontractele de vanzare-cumparare incheiate in perioada mai sus amintita, semneaza un contract de vanzare-cumparare in forma autentica pana la data de 15 decembrie 2018.
isi achita toate obligatiile de plata conform contractelor.
Un participant, persoana fizica, se identifica, prin datele personale: nume, prenume, CNP, numar de telefon, e-mail si prin contractul incheiat. Daca o persoana fizica achizitioneaza mai multe apartamente, dintre cele 16 selectionate in prezenta campanie, si indeplineste toate conditiile mai sus amintite,  se considera ca sunt mai multi participanti.
Fiecare participant poate alege un apartament dintre cele 16 enumerate in Anexa la prezentul regulament in functie de disponibilitatile de la data semnarii.

SECTIUNEA 3. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania se desfasoara in perioada 12.10.2018 - 01.12.2018, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Campania este organizata si se desfasoara la sediul societatii Impact Developer & Contractor S.A., situat in Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, Etaj 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti, Nr. 172 - 176 Bucuresti, Sector 1.

 SECTIUNEA 4. DESCRIEREA CAMPANIEI SI VALOAREA REDUCERII
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (in continuare denumita Impact) ofera o reducere la pretul de achizitie, conform specificatiilor din Anexa prezentului regulament, cumparatorilor care, in perioada  12.10.2018 – 01.12.2018, achizitioneaza un apartament de 3 camere cu gradina de la Impact, dintre cele 16 enumerate in Anexa, in mod limitativ.
Această reducere nu poate fi cumulată cu nicio alta oferta speciala sau promotie desfasurata in paralel de catre Organizator.

SECTIUNEA 5. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Organizatorii se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor. Datele cu caracter personal ale Participantilor sunt colectate in baza contractului (de rezervare, promisiunii de vanzare sau contractului de vanzare in forma autentica). Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal in contextul prezentei Campanii este acela de a permite participarea in vederea acordarii unui avantaj astfel cum este acesta descris in Regulament.
Inscrierea participantilor la aceasta Campanie se va face la momentul incheierii contractului. Participantii pot fi de acord ca datele personale sa fie utilizate de catre Organizatori pentru actiuni promotionale viitoare, fara alte obligatii sau plati. Fiecare participant are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare ca datele sale personale sa fie prelucrate in scop de marketing direct, folosind link-ul de dezabonare existent în oricare dintre comunicările comerciale sau prin adresa de email dpo@impactsa.ro.
Consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing se exprima prin bifarea corespunzatoare in cadrul Notei de informare date cu caracter personal.
Datele cu privire la castigatori vor fi stocate pe intreaga durata a relatiei contractuale si ulterior pentru un termen de 10 ani, castigul acestora reprezentand un avantaj care trebuie sa poata fi justificat de Organizator din punct de vedere fiscal.
Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa pe adresa dpo@impactsa.ro adresata Organizatorilor, stergerea sau actualizarea datelor personale, in conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.
Conform cerintelor Regulamentului 2016/679 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificate si completate precum si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorii au obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Participantul le furnizeaza.
Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

SECTIUNEA 6. DISPOZITII FINALE
Prin participarea la aceasta campanie, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfasurare a campaniei, fara o notificare prealabila.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
Eventualele neintelegeri  aparute intre Organizatorii campaniei si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
Regulamentul campaniei este afisat si disponibil pe site-ul http://www.greenfieldresidence.ro/noutati  pe toata perioada de desfasurare a promotiei.


ORGANIZATOR,
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

 

ANEXA la REGULAMENTUL OFICIAL CAMPANIE
„16 APARTAMENTE DE 3 CAMERE CU GRADINA IN GREENFIELD CU AVANTAJ CLIENT”

 

Cele 16 apartamente de 3 camere cu gradina care beneficiaza de reducere la pretul de achizitie in cadrul prezentei campanii sunt urmatoarele:
 

Preț Pachet înseamnă Preț apartament + Preț grădină + Pret 1 (un) loc de parcare suprateran, la care s-a aplicat TVA în cotă legală pentru fiecare element. Avantajul Client s-a calculat aplicând o cotă TVA de 5% pentru apartament și de 19% pentru grădină și parcare.


<

>