NOUTĂȚI

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE „25 APARTAMENTE CU DISCOUNT IN GREENFIELD”


Subscrisa IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., cu sediul social în Voluntari Şos. Pipera – Tunari nr 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6-7, județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/1927/2006, CIF RO 1553483, reprezentată de Director General PUZDROWSKI BARTOSZ și Pesroana Imputernicita VASILE GABRIEL și

numita in prezentul regulament “Organizatorul”, a decis sa organizeze o campanie incepand cu data de 17 NOIEMBRIE 2017, in cadrul careia se va acorda un discount la achizitia unui apartament dintre cele 25 selectionate de Organizator, dupa urmatorul regulament :

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

Campania este organizata de catre:

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. cu sediul în Oras Voluntari, Sos.Pipera Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, Jud. Ilfov si adresa de corespondenta Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, Etaj 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti, Nr. 172 - 176, Bucuresti, Sector 1, CIF  RO 1553483 înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J23/1927/2006, cont RO83BTRL05001202G09191XX  deschis Banca Transilvania - Sucursala Otopeni.

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, afisat pe site-ul www.greenfieldresidence.ro/blog .

 

SECTIUNEA 2. PARTICIPANTII

 

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica,  cu varsta de peste 18 ani sau orice persoana juridica romana, care indeplineste in mod cumulat urmatoarele cerinte:

  • incheie un contract de rezervare sau precontract de vanzare-cumparare sau un contract de vanzare-cumparare in forma autentica, in perioada 11.2017 – 15.12.2017, pentru oricare dintre apartamentele de 3 si 4 camere din ansamblul rezidential Greenfield enumerate in Anexa prezentului regulament si pentru parcarea aferenta fiecaruia, indiferent de modalitatea de plata
  • pentru contractele de rezervare si precontractele de vanzare-cumparare incheiate in perioada mai sus amintita, semneaza un contract de vanzare-cumparare in forma autentica pana la data de 15 ianuarie 2018
  • isi achita toate obligatiile de plata conform contractelor.

Un participant se identifica, in cazul persoanelor fizice prin datele personale: nume, prenume, CNP, numar de telefon, e-mail si prin contractul incheiat, iar in cazul persoanelor juridice prin denumirea firmei, CUI, reprezentant legal si contractul incheiat. Daca o persoana fizica sau juridica achizitioneaza mai multe apartamente, dintre cele 25 selectionate in prezenta campanie, si indeplineste toate conditiile mai sus amintite,  se considera ca sunt mai multi participanti.

Fiecare participant poate alege un apartament dintre cele 25 enumerate in Anexa la prezentul regulamentin functie de disponibilitatile de la data semnarii.

 

SECTIUNEA 3. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se desfasoara in perioada 16.11.2017 - 15.12.2017, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania este organizata si se desfasoara la punctul de lucru al societatii Impact Developer & Contractor S.A., situat in Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, Etaj 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti, Nr. 172 - 176, Bucuresti, Sector 1.

 

SECTIUNEA 4. DESCRIEREA CAMPANIEI SI VALOAREA DISCOUNTULUI

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (in continuare denumita Impact) ofera un discount la pretul de achizitie, conform specificatiilor din Anexa prezentului regulament, cumparatorilor care, in perioada  16.11.2017 – 15.12.2017, achizitioneaza un apartament de 3 sau 4 camere de la Impact, dintre cele 25 enumerate in Anexa, in mod limitativ.

Acest discount nu poate fi cumulat cu nicio alta oferta speciala sau promotie desfasurata in paralel de catre Organizator.

 

 

SECTIUNEA 5. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Organizatorii se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor. Participantii sunt de acord ca datele personale sa fie utilizate de catre Organizatori pentru actiuni promotionale viitoare, fara alte obligatii sau plati. Fiecare participant are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare ca datele sale personale sa fie prelucrate in scop de marketing direct, prin adresele de email comunicare@impactsa.ro.

Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa pe adresa comunicare@impactsa.ro adresata Organizatorilor, stergerea sau actualizarea datelor personale, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificate si completate si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorii au obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Participantul  o furnizeaza.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

SECTIUNEA 6. DISPOZITII FINALE

Prin participarea la aceasta campanie, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfasurare a campaniei, fara o notificare prealabila.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

Eventualele neintelegeri  aparute intre Organizatorii campaniei si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Regulamentul campaniei este afisat si disponibil pe site-ul http://www.greenfieldresidence.ro/blog  pe toata perioada de desfasurare a promotiei.

Tehnoredactat şi autentificat la Societatea Profesională Notarială Aron Florentina și Aron Mihai-Florin din București.

ORGANIZATOR,

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Prin

Director General

S.S.  PUZDROWSKI BARTOSZ

 

Persoana Împuternicita

S.S.  VASILE GABRIEL

 

ANEXA

„25 APARTAMENTE CU DISCOUNT IN GREENFIELD”

 

Cele 25 apartamente care beneficiaza de discount la pretul de achizitie in cadrul prezentei campanii sunt urmatoarele:

Nr. Crt ID APARTAMENT SCD MP NR CAM ETAJ Pret Pachet EUR cu TVA Pret NOU Pachet EUR cu TVA TVA AVANTAJ CLIENT
1 SO18C_AP23 124.00 4 cam E2 146,346 141,346 19% -5,000
2 SP10C_AP23 124.00 4 cam E2 146,346 141,346 19% -5,000
3 SP10C_AP41 124.00 4 cam E4 146,346 141,346 19% -5,000
4 SP01C_AP21 124.00 4 cam E2 146,346 142,846 19% -3,500
5 SN20A_AP52 93.55 3 cam E5 97,874 93,874 5% -4,000
6 SN20A_AP53 93.55 3 cam E5 97,874 93,874 5% -4,000
7 SN22A_AP52 93.55 3 cam E5 97,874 93,874 5% -4,000
8 SO12A_AP12 93.55 3 cam E1 95,774 91,774 5% -4,000
9 SO12A_AP32 93.55 3 cam E3 95,774 91,774 5% -4,000
10 SO12A_AP41 93.55 3 cam E4 95,774 91,774 5% -4,000
11 SO12A_AP51 93.55 3 cam E5 95,774 91,774 5% -4,000
12 SO12A_AP52 93.55 3 cam E5 95,774 91,774 5% -4,000
13 SO14A_AP52 93.55 3 cam E5 95,774 91,774 5% -4,000
14 SP08A_AP54 93.55 3 cam E5 95,774 91,774 5% -4,000
15 SP09A_AP51 93.55 3 cam E5 95,774 91,774 5% -4,000
16 SP09A_AP54 93.55 3 cam E5 97,874 93,874 5% -4,000
17 SN19A_AP54 93.55 3 cam E5 97,874 95,374 5% -2,500
18 SN20A_AP13 93.55 3 cam E1 97,874 95,374 5% -2,500
19 SN22A_AP51 93.55 3 cam E5 97,874 95,374 5% -2,500
20 SN23A_AP53 93.55 3 cam E5 97,874 95,374 5% -2,500
21 SO16A_AP51 93.55 3 cam E5 95,774 93,274 5% -2,500
22 SP02A_AP51 93.55 3 cam E5 97,874 95,374 5% -2,500
23 SP05A_AP21 93.55 3 cam E2 95,774 93,274 5% -2,500
24 SP08A_AP11 93.55 3 cam E1 97,874 95,374 5% -2,500
25 SP09A_AP11 93.55 3 cam E1 95,774 93,274 5% -2,500

 


Calitatea aerului în Greenfield
Indicatori Valori LIVE Valori MAX admise*
TEMPERATURA
PM 10 50 µg/m³
CO mg/m³ 10 mg/m³
NO2 µg/m³ 40 µg/m³
UMIDITATE %
*medii zilnice