NOUTĂȚI

Regulament “Scaneaza si castiga un voucher la Therme!”


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

Campania “Scaneaza si castiga un voucher la Therme” este organizata de compania IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. cu sediul în Oras Voluntari, Sos.Pipera Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, Jud. Ilfov si adresa de corespondenta Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, Etaj 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti, Nr. 172 - 176, Bucuresti, Sector 1, CIF  RO 1553483 înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J23/1927/2006, cont RO83BTRL05001202G09191XX  deschis Banca Transilvania - Sucursala Otopeni, reprezentată de Director General PUZDROWSKI BARTOSZ și Persoana Imputernicita VASILE GABRIEL.

Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, afisat pe site-ul www.greenfieldresidence.ro/blog .

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara in perioada 13 - 15 octombrie 2017 la targul IMOBILIARIUM ce are loc in parcarea Baneasa Shopping City din Bucuresti.

 

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI si PARTICIPANTII

In cadrul campaniei se vor acorda 30 de vouchere de acces la complexul Therme, persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, care in perioada 13 – 15 octombrie 2017 vin la Targul Imobiliarium si le permit reprezentantilor ansamblului Greenfield sa le scaneze bratarile de acces la eveniment.

Bratarile de acces vor fi primite de participanti de la organizatorii targului IMOBILIARIUM, la intrarea in locatia evenimentului, iar fiecare bratara va avea inscris un cod de bare unic, ce va putea fi scanat cu ajutorul unor terminale mobile si astfel datele de identificare ale fiecarui participant vor fi descarcate intr-o baza de date electronica.

Pentru a se inscrie la tombola un participant trebuie sa permita reprezentantilor Greenfield sa ii scaneze bratara de acces.

Un participant se identifica prin nume, prenume, numar de telefon si adresa de e-mail.

Un participant se poate inscrie la tombola o singura data si poate castiga un singur premiu. Inscrierile/ scanarile multiple nu vor fi luate in considerare.

Toti participantii inscrisi la tombola prin scanarea bratarilor vor intra automat in tragerea la sorti, ce va avea loc in data de 17 octombrie 2017 si va fie efectuata cu ajutorul soft-ului online pus la dispozitie de SC Konk Media SRL – www.tragerilasorti.ro .

 

SECTIUNEA 4. PREMIILE, VALOAREA SI MODALITATEA DE ACORDARE A ACESTORA

In cadrul campaniei “Scaneaza si castiga un voucher la Therme” se vor acorda 30 de vouchere la complexul Therme.

Toate voucherele acordate sunt de tip Family – pentru 2 adulti si 1 copil, cu acces in zona Galaxy a complexului Therme, timp de 4,5 ore, in orice zi a sapatamanii.

Valoarea unui voucher este de 147 LEI (TVA inclus).

Castigatorii vor fi contactati telefonic si informati despre premiul castigat ulterior tragerii la sorti. De asemenea, lista castigatorilor va fi afisata pe site-ul www.greenfieldresidence.ro/blog .

Pentru a intra in posesia voucherului castigatorii trebuie sa se prezinte personal la biroul de vanzari din ansamblul rezidential Greenfield, situat pe Drumul Padurea Neagra nr. 2A, Sector 1, Bucuresti, pana pe data de 29 octombrie 2017, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 16:30.

Voucher-ul se acorda numai pe baza de proces verbal de predare – primire, incheiat in dublu exemplar, insotit obligatoriu de o copie a cartii de identitate a castigatorului.

Odata cu incheierea procesului verbal de predare – primire, castigatorului i se va inmana si o copie a “Regulilor de siguranta” ale complexului Therme. Acceptarea voucherului si semnarea procesului verbal de predare – primire presupune acceptarea tuturor regulilor de siguranta ale complexului Therme de catre castigator.

Voucherul nu poate fi preschimbat in bani.

SECTIUNEA 5. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul Campaniei este direct raspunzator de plata taxelor, impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor  Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conform art. 110 din   Legea 227/2015 privind Codul Fiscal :

“Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc:
(1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu.

(4) a) Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii şi, în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilită în sumă de 600 lei, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu”.

 

SECTIUNEA 6. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor. Participantii sunt de acord ca datele personale sa fie utilizate de catre Organizatori pentru actiuni promotionale viitoare, fara alte obligatii sau plati. Fiecare participant are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare ca datele sale personale sa fie prelucrate in scop de marketing direct, prin adresele de email comunicare@impactsa.ro.

Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa pe adresa comunicare@impactsa.ro adresata Organizatorilor, stergerea sau actualizarea datelor personale, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificate si completate si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorii au obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Participantul o furnizeaza.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

SECTIUNE 7. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C. civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.