NOUTĂȚI

Regulamentul oficial al campaniei "Voucher cadou"


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

Campania este organizata de catre:

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. cu sediul în Oras Voluntari, Sos.Pipera Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, Jud. Ilfov si adresa de corespondenta Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, Etaj 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti, Nr. 172 - 176, Bucuresti, Sector 1, CIF  RO 1553483 înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J23/1927/2006, cont RO83BTRL05001202G09191XX  deschis Banca Transilvania - Sucursala Otopeni.

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, afisat pe site-ul www.greenfieldresidence.ro/blog .

 

SECTIUNEA 2. PARTICIPANTII

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica,  cu varsta de peste 18 ani sau orice peroana juridica romana, care in perioada 29.09.2017 – 31.12.2017 incheie un contract de vanzare-cumparare in forma autentica, in complexul rezidential Greenfield, pentru oricare dintre apartamentele de 3 camere enumerate in Anexa prezentului regulament si pentru parcarea aferenta fiecaruia, indiferent de modalitatea de plata, care isi achita toate obligatiile de plata conform contractului.

 

Un participant se identifica prin nume, prenume si contractul incheiat in cazul persoanelor fizice, iar in cazul persoanelor juridice prin denumirea firmei, CUI, reprezentant legal si contractul incheiat. Daca o persoana fizica sau juridica achizitioneaza mai multe apartamente, dintre cele enumerate mai sus, si incheie mai multe contracte de vanzare-cumparare  se considera ca sunt mai multi participanti.

Fiecare participant poate alege un apartament dintre cele enumerate in Anexa, in functie de disponibilitatile de la data semnarii contractului de vanzare-cumparare, lista cu apartamentele disponibile fiind actualizata pe site-ul www.greenfieldresidence.ro .

 

SECTIUNEA 3. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se desfasoara in perioada 29.09.2017 - 31.12.2017, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania va fi comunicata public in cadrul targurilor imobiliare TNI (29.09.2017 – 01.10.2017), Imobiliarium (13-15.10.2017) si SIB (17-19.11.2017).

Campania este organizata si se desfasoara la punctul de lucru al societatii Impact Developer & Contractor S.A., situat in Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, Etaj 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti, Nr. 172 - 176, Bucuresti, Sector 1.

 

SECTIUNEA 4. DESCRIEREA CAMPANIEI SI VALOAREA VOUCHERULUI CADOU

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (in continuare denumita Impact) ofera cumparatorilor care, in perioada  29.09.2017 – 31.12.2017, achizitioneaza un apartament de 3 camere de la Impact, dintre cele enumerate in Anexa prezentului regulament, in mod limitativ, un voucher cadou in valoare de 5.000 LEI.

Voucherul cadou va putea fi folosit doar pentru achizitia de mobilier, electrocasnice si rulouri/ plase anti-insecte de la IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA.

Voucherul va putea fi utilizat pana la data de 30.06.2018. Dupa aceasta data voucherul isi pierde valabilitatea.

Voucherul va fi inmanat cumparatorului, in termen de 10 zile de la data autentificarii contractului de vanzare – cumparare si primirii confirmarii de incasare a contravalorii acestuia.Voucherul cadou se inmaneaza pe baza de proces verbal de predare – primire incheiat in 2 exemplare.

Pentru primirea voucherului clientii trebuie sa furnizeze urmatoarele date: nume si prenume/ denumire firma si CUI, nr de contract, imobilul achizitionat, adresa e-mail valida, numar de telefon mobil.

Voucherul cadou nu este transmisibil. El este nominal si are un cod unic de inregistrare.

In cazul in care valoarea folosita este mai mica decat valoarea acestuia, nu se restituie diferenta de bani.

Un singur voucher este valabil pentru o singura utilizare. Suma neutilizata de pe voucherul cadou isi pierde valabilitatea. Voucherul nu poate fi preschimbat in bani, iar participantii nu pot solicita contravaloarea in LEI a acestuia.

Voucherul cadou, in valoare de 5.000 de LEI, nu se poate cumula cu nicio alta reducere sau campanie promotionala desfasurata in paralel de catre Organizator.

SECTIUNEA 5. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul Campaniei este direct raspunzator de plata taxelor, impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor  Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.
Conform art. 110 din   Legea 227/2015 privind Codul Fiscal:

“Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc:
(1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu.

(4) a) Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii şi, în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilită în sumă de 600 lei, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu”.

 

SECTIUNEA 6. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Organizatorii se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor. Participantii sunt de acord ca datele personale sa fie utilizate de catre Organizatori pentru actiuni promotionale viitoare, fara alte obligatii sau plati. Fiecare participant are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare ca datele sale personale sa fie prelucrate in scop de marketing direct, prin adresele de email comunicare@impactsa.ro.

Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa pe adresa comunicare@impactsa.ro adresata Organizatorilor, stergerea sau actualizarea datelor personale, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificate si completate si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorii au obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Participantul  o furnizeaza.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

SECTIUNEA 7. DISPOZITII FINALE

Prin participarea la aceasta campanie, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfasurare a campaniei, fara o notificare prealabila.

Organizatorii nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la acceptarea de vouchere falsificate sau deteriorate;

Organizatorii isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda poate refuza utilizarea voucherului;

Organizatorii isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

Organizatorii nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet, de furnizarea gresita a adresei de e-mail, de neacceptarea conditiilor de comunicare comerciala sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens.

Eventualele neintelegeri  aparute intre Organizatorii campaniei si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Regulamentul campaniei este afisat si disponibil pe site-ul http://www.greenfieldresidence.ro/blog pe toata perioada de desfasurare a promotiei.

ANEXA

REGULAMENT „VOUCHER CADOU”

 

Apartamentele de 3 camere la achizitia carora se acorda Voucherul Cadou pentru achizitia de mobilier in valoare de 5.000 LEI sunt urmatoarele:

NR. CRT COD APARTAMENT
1 SN19A_AP54
2 SN20A_AP13
3 SN20A_AP53
4 SN22A_AP11
5 SN22A_AP51
6 SN22A_AP52
7 SN23A_AP53
8 SP05A_AP21
9 SP07A_AP41
10 SP09A_AP11
11 SP09A_AP51
12 SO12A_AP12
13 SO12A_AP32
14 SO12A_AP51
15 SO12A_AP52
16 P6A36_AP11
17 P6A36_AP13
18 P6A36_AP21
19 P6A36_AP23
20 P6A36_AP31
21 P6A36_AP33
22 P6A36_AP41
23 P6A36_AP43
24 P6A36_AP51
25 P6A36_AP53
26 P6A39_AP11
27 P6A39_AP12
28 P6A39_AP14
29 P6A39_AP21
30 P6A39_AP22
31 P6A39_AP24
32 P6A39_AP31
33 P6A39_AP32
34 P6A39_AP34
35 P6A39_AP41
36 P6A39_AP42
37 P6A39_AP44
38 P6A39_AP51
39 P6A39_AP52
40 P6A39_AP54
41 P6A41_AP11
42 P6A41_AP14
43 P6A41_AP21
44 P6A41_AP24
45 P6A41_AP31
46 P6A41_AP34
47 P6A41_AP41
48 P6A41_AP44
49 P6A41_AP51
50 P6A41_AP54