NOUTĂȚI

Ce inseamna ACASA pentru tine?


Locuiesti in Greenfield? Atunci, esti invitat la concurs! Spune-ne ce inseamna ACASA pentru tine printr-un filmulet de maximum 60 de secunde, incarca-l pe pagina noastra de Facebook si te premiem cu un set de fotolii de exterior.

Iata Regulamentul Oficial al concursului:

 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
  • Concursul “Ce inseamna <<acasa>> pentru tine?” este organizat de compania Impact Developer & Contractor SA, cu sediul in Oras Voluntari, Sos. Pipera Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, Jud. Ilfov, CIF RO 15553483, adresa de cosrespondenta: Willbrook Platinum Business & Convention Center, cladirea A, et. 1, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J23/1927/2006, Cont RO82BTRL05001202G0913XX Banca Transilvania – Sucursala Otopeni, reprezentata prin dl. Liviu Stan in calitate de Director General si dl. Bogdan Geanta in calitate de Director Financiar, denumita in continuare Organizator.

 

 1. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE
  • Concursul se va desfasura in perioada 11.05.2016 – 31.05.2016, exclusiv in mediul on-line, pe pagina oficiala de Facebook a ansamblului rezidential Greenfield https://www.facebook.com/Greenfield.Bucuresti/.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Concursului, prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre în vigoare in 24 de ore de la data publicarii.
 1. PARTICIPANTII
  • Concursul se adreseaza tuturor cetatenilor romani, cu varsta de peste 18 ani, care locuiesc in ansamblul rezidential Greenfield din Bucuresti si care detin un cont activ de Facebook. Persoanele care se inscriu in competitie trebuie sa poata face dovada statutului de locuitor al ansamblului rezidential Greenfield, la cerere, prin furnizarea unei copii a contractului de vanzare cumparare/ inchiriere a imobilului in care locuiesc.
  • Nu sunt acceptati ca Participanti in competitie angajati ai organizatorului sau rudele de gradul I ale acestora.
  • Participarea la Concurs implica acceptarea de catre Participanti a prevederilor prezentului Regulament precum si obligativitatea respectarii acestora. Prin participarea la prezentul Concurs, Participanții vor fi considerati a fi citit, ințeles si acceptat integral prevederile prezentului Regulament.
 1. MECANISMUL CONCURSULUI
  • Locuitorii ansamblului Greenfield care doresc sa se inscrie in competitie trebuie sa realizeze o inregistrare video cu tema “Ce inseamna <<acasa>> pentru tine?”, cu o durata de minimum 30 – maximum 60 de secunde, in care sa surprinda imagini pe tema data, inregistrare pe care sa o incarce pe pagina oficiala de desfasurare a concursului. Pentru a putea incarca filmuletul pe pagina de facebook https://www.facebook.com/Greenfield.Bucuresti/, cei care doresc sa se inscrie in competitie trebuie ca mai intai sa dea like acestei pagini.
  • Perioada in care Participantii pot incarca pe pagina de facebook a ansamblului Greenfield filmuletele realizate este 11.05.2016 – 31.05.2016.
  • Toti Participantii care se inscriu in competitie isi exprima acordul ca Organizatorul sa poata folosi ulterior filmuletul cu care participantul se inscrie in concurs (secvente sau in totalitate) in scop de promovare si sa il publice pe Facebook, pe site-ul greenfieldresidence.ro, pe canalul propriu de Youtube sau pe alte retele de socializare.
  • Fiecare film incarcat pe pagina oficiala de Facebook a ansamblului rezidential Greenfield va acumula un punctaj dupa cum urmeaza:
 • 1 like = 1 punct,
 • 1 share = 2 puncte,
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a acorda 20 puncte pe care le poate distribui unuia sau mai multora dintre Participanti (exemplu: 10 puncte–participant 1; 5 puncte–participant 2; 3 puncte–participant 3; 2 puncte–participant 4).
  • Filmuletul care la finalul perioadei de desfasurare a concursului, in data de 31.05.2016, ora 23:59, va acumula cel mai mare punctaj, dar nu mai mic de 35, va fi desemnat castigator.
  • In cazul in care niciunul dintre Participantii la concurs nu va reusi sa acumuleze punctajul minim necesar pentru a fi declarat castigator (35 de puncte), organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiul niciunui Participant.
 1. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica si elimina din concurs orice Participant care incalca oricare dintre prevederile prezentului regulament.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica si elimina din concurs orice Participant care posteaza pe pagina de Facebook a organizatorului un continut (imagine, sunet sau text) ofensator, care instiga la violenta, ura sau discriminare sau care aduce prejudicii de imagine tertilor sau organizatorului. Orice inregistrare cu un astfel de continut va fi stearsa automat de pe pagina de Facebook a Organizatorului.
  • Vor fi descalificati din concurs si li se vor anula premiile acelor concurenti despre care se va dovedi ca au folosit date de identificare false, respectiv numele, prenumele si data nasterii inscrise in contul de Facebook folosit in competitie nu sunt acelaesi cu cele inscrise in actul de identitate.
 1. PREMIUL SI ACORDAREA ACESTUIA
 • Premiul oferit castigatorului prezentului concurs va consta intr-un set de 2 fotolii de exterior cu valoarea bruta de 1.655 lei si o valoare neta de 1.486 lei inclusiv TVA. Castigatorul nu poate opta pentru contravaloarea in lei a premiului.
 • Castigatorul concursului va fi anuntat public pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Greenfield.Bucuresti/ in data de 03.06.2016 si va fi contactat prin mesaj privat pe aceasta platforma de socializare.
 • Pentru a intra in posesia premiului castigatorul trebuie sa se prezinte, cu un act de identitate valabil, la sediul organizatorului, in perioada 06.06.2016 - 09.06.2016, intre orele 09:00 – 16:00.
 • In cazul in care castigatorul concursului nu se prezinta pentru a-si ridica premiul in perioada mai sus mentionata sau se constata ca a incalcat oricare dintre prevederile prezentului regulament, organizatorul isi rezerva dreptul de a-l descalifica si de a acorda, sau nu, premiul concurentului plasat pe pozitia urmatoare a clasamentului.
 • Premiul se va inmana castigatorului numai pe baza de proces verbal de predare-primire, care va contine datele de identificare ale castigatorului (nume, prenume, cod numeric personal, adresa, CI/BI).
 1. TAXE

7.1. Impozitul pe venit aferent premiului este suportat de castigator si este retinut la sursa de organizator si apoi virat la bugetul de stat.

7.2. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare aferente premiului.

 1. FORTA MAJORA

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C. civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

8.3. Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei, modificata si completata de Legea nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

8.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care acesta nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.

 


<

>